Показването или скриването на Ribbon панела може да се направи с две простички команди.

За да скриете Ribbon панела напишете:
RIBBONCLOSE

ribbone close


За да покажете Ribbon панела напишете:
RIBBON

ribbone show


Тази команда ще ви потрябва ако решите да върнете работната среда на Classic.

Коментари

1000 Оставащи символи