Научете как да използвате командата за правоъгълник и възможностите които тя дава.

Принцип

Стартиране на командата "Правоъгълник"

 • Първия метод е да кликнете върху иконата за правоъгълник    (в зависимост от интерфейса може да изглежда различно).
 • Втория е да изпишете REC, потвърдете като натиснете клавиша ß или e - препоръчителен метод.
 • Третия е да повторите предишната команда ако тя е била "правоъгълник" като натиснете клавиша ß или e.

Опции

Веднага след като стартирате командата за правоъгълник се показват следните опции: Chamfer, Elevatin, Fillet, Thickness, Width.

rectangle-005

Chamfer

Chamfer ще направи фаска на всеки ъгъл на правоъгълника. Активирането става като натиснете клавиша C и след това e. След което трябва да въведете две стойности, които ще определят размера на фаската. Ако въведете две различни стойности например първо 5 след това 10. Първата стойност ще е разстоянието от ъгъла по правата която е по посока на часовника, а втората ще е разстоянието от ъгъла по правата която е по посока обратна на часовника. Това важи за всички ъгли.

rectangle-chamfer

Elevation

По подразбиране AutoCad създава правоъгълника със стойност по Z=0. Използвайки опцията "Elevation" можете да промените стойността по Z. Активирането става като натиснете клавиша E и след това e. След което трябва да въведете новата стойност за Z и отново e.

rectangle-elevation

Fillet

Fillet ще направи заобляне на всеки ъгъл на правоъгълника. Активирането става като натиснете клавиша F и след това e. След което трябва да въведете стойност, която ще определи радиуса на заоблянето. Потвърдете въведената стойност с e.

rectangle-fillet

Thickness

Thickness ще направи контура на правоъгълника във височина, но няма да го затвори до паралелепипед. Активирането става като натиснете клавиша T и след това e. След което трябва да въведете стойност, която ще определи височината на контура. Потвърдете въведената стойност с e.

rectangle-thickness

Width

Width ще направи линиите на контура на правоъгълника визуално по-широки. Активирането става като натиснете клавиша W и след това e. След което трябва да въведете стойност, която ще определи широчината на линията на контура. Потвърдете въведената стойност с e. Линиите ще станат толкова широки колкото сте въвели, в примера по-долу е въведена стойност 5. 

rectangle-width

Можете да приложите комбинация между Thickness и Width. Фигурата която ще получите няма да е 3-и измерен обект. Това ще си остане полилиния, просто ще изглежда широка и висока.

rectangle-011

Избор на начална точка

 • Вариант при който "динамично въвеждане" е изключено.
  Въвеждат се две числа разделени със запетайка "10,10". Това са координати по хоризонтала "X" и вертикала "Y". С e потвърждавате въведените стойности.
rectangle-001
 • Вариант при който "динамично въвеждане" е включено.
  Въвежда се число за координата по хоризонтала "X". С бутона t преминавате в следващото поле. Въвежда се число за координата по вертикала "Y". С e потвърждавате въведените стойности.
rectangle-002
 • Вариант при който "Прилепване към обект" £ е включено.
  При приближаване към точка за прилепяне се появява зелен символ. Ако цъкнете с ляв бутон на мишката , началото на правоъгълника ще бъде там където се е появил зеления маркер. Независимо че курсора не е върху точката.
rectangle-003
 • Ако застанете с курсора върху зеления символ, той се маркира с малък зелен плюс. Тогава можете да преместите курсора докато се покаже пунктирана линия. И да въведете стойност, например "20". Това ще направи началото на правоъгълника на 20 от посочената точка по посоката на пунктираната линия и курсора. С e потвърждавате въведената стойност.
rectangle-004

Опции след избор на начална точка

След избора на начална точка AutoCAD отново ще ви предложи няколко опции от които да избирате: Area, Dimentions, Rotation

rectangle-012

Area

Тази опция ви дава възможност да създадете правоъгълник базиран на неговото лице в зависимост от една от страните му.
Стартирате опцията с A и ß или e, въведете стойност за лицето и потвърдете с e.

rectangle-013

Сега трябва да изберете една от следните възможност: Length или Width.
Ако изберете "Length" с L ще трябва да въведете дължина на страната по "X". Ако изберете "Width" с W ще въвеждате дължина на страната по "Y". Потвърдете избора си с e.
Въведете желаната дължина и потвърдете с e. AutoCAD ще изчисли размера на другата страна на правоъгълника и ще го създаде на дясно и на горе спрямо първоначалната точка.

Dimensions

Тази опция ви дава възможност да създадете правоъгълник, като определите размера на двете му страни.
Стартирате опцията с D и ß или e, въведете стойност за размера на страната по"X" и потвърдете с e. Сега въведете стойност за размера на страната по "Y" и потвърдете с e.
Завършвате командата с ляв бутон на мишката , като изберете посоката на която да бъде създаден спрямо началната точка.

Rotation

Тази опция ви дава възможност да зададете на какъв ъгъл да бъде създаден правоъгълника.
Стартирате опцията с R и ß или e, въведете стойност за ъгъла и потвърдете с e.

ВАЖНО: Стойностите които въведете ще се запазят докато не изгасите AutoCAD. Тоест ако въведете стойност за "Thickness" или "Rotation", всеки следващ правоъгълник който създавате ще има тези променени стойности.

Избор на крайна точка

 • Вариант при който "динамично въвеждане" е изключено.
  Въвеждат се две числа разделени със запетайка "20,30". Това са абсолютни координати по хоризонтала "X" и вертикала "Y". С e потвърждавате въведените стойности.
rectangle-014
 • Можете да въведете координати като използвате за начало на координатната система последната използвана точка.
  Въведените координати трябва да започват с "@".
  Въвеждате "@10,10" което ще направи правоъгълник с размери на страните 10. Защото предишната точка е била с координати "10,10".
rectangle-015
 • Вариант при който "динамично въвеждане" е включено.
  Въвежда се число в лявото поле. С бутона t преминавате в следващото поле, въвежда се число и в него. С e потвърждавате въведените стойности.
  Това са координати на противоположния ъгъл на правоъгълника. Допускат се отрицателни стойности.
rectangle-016

При тази команда AutoCAD автоматично поставя "@" пред двете стойности. Което означава, че приема предишната точка за начало на координатна система

rectangle-017

Коментари

1000 Оставащи символи