Клавишните команди са изключително полезни. Чрез тях се извикват команди много по-бързо от колкото да търсите съответния на командата бутон. Научването на тези команди, както и промяната на някои от тях за да са ви по удобни за извикване е необходимост която ще ви направи по-добър професионалист. 

Аутокад пази всички командите в файла acad.pgp. В зависимост от версията, по-подразбиране той се намира: C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\enu\Support.
Това е доста трудно за намиране, затова в Аутокад има няколко начина да разгледате командите или да ги промените по ваше усмотрение.

Редактиране на acad.pgp файла

Ако използвате класическия изглед на Аутокад, трябва да отидете на падащото меню Tools->Customize->Edit Program Parameters (acad.pgp)

Path to acad.pgp classic


Ако използвате изглед с ribbone отидете на  Manage->Edit Aliases->Edit Aliases

Path to acad.pgp ribbon

Отваря се текстови редактор.
Най-отдолу въведете новите команди, като всяка команда трябва да е на нов ред с главни букви.
Ако използвате команда която вече съществува не забравяйте да смените и нея. Ако съществува команда и вие създадете команда но да се извиква по същия начин, Аутокад ще използва само тази която вие сте създали.
Командата за кръг е "C". Командата за копиране е "CO", ако я смените с "C" то командата за кръг вече няма да работи. За това трябва да смените и нея например с "CI".
Въведете най-отдолу:
CI, *CIRCLE
C, *COPY

Основното предимство, е че ако вече веднъж сте персонализирали командите лесно можете да ги прехвърлите на друг Аутокад. Просто копирайте командите които сте променили. Дори и да минете на нова по-висока версия този метод работи. Проблемът е, че за да започнат да действат промените вие трвбва да рестартирате AutoCAD.

Използване на Express Tools - Command Alias Editor

Трябва да използвате Command Alias Editor. В зависимост от интерфейса отидете на падащото меню Expres->Tools->Command Alias Editor...

Path to Command Alias Editor


Или Expres Tools панела и намерете бутона Command Aliases

command alias button


Или когато Аутокад очаква команда започнете да пишете "aliasedit" и натиснете e.

alias edit text


Отваря се прозорец в който можете да промените буквената комбинация за дадена команда.

alias editor

Намирате командата която искате да промените. Избирате я и натискате бутона "Edit". И правите промените.
Например:
Една от най-често използваните команди в Аутокад е за копиране, по подразбиране тя се извиква с "CO". Аз я променям на "C" за по бързо извикване. Но трябва да внимавате да не замените някоя друга команда. В този случай ще замените командата за създаване на окръжност. За това трябва да промените и нея, например с "CI".

Предимството на този метод е че командите започват да работят веднага, без да се налага да рестартирате Аутокад.

Ето списък на командите които аз променям:
CA, *CHAMFER
CHA, *PROPERTIES
DIM, *DIMSTYLE
DD, *DIMALIGNED
D, *DIST
DF, *DIMLINEAR
REW, *REDRAW
R, *ROTATE
REF, *REFEDIT
LL, *XLINE
CI, *CIRCLE
C, *COPY
LK, *LAYMCUR

Коментари

1000 Оставащи символи