Функционалните клавиши от клавиатурата са от f1 до f12 и в повечето случаи контролират настройки които са включено или изключено.

КлавишСвойствоОписание
f1Помощ / HelpИзвиква помощния център. Ако е натиснат по време на команда (линия, офсет...) показва помощ свързана с нея.
f2Разширена история / Expanded historyПоказва разширена история на командите в прозореца на командите.
f3Прилепване към обект / Object snapВключва и изключва прилепването към обектите.
f43Д прилепване към обект / 3D object snapВключва и изключва полепването към триизмерни обекти.
f5
Изометрия / IsoplaneПревключва между различни настройки при чертане изометрични обекти в 2Д чертеж
f6Динамична ПКС / Dynamic UCSВключва и изключва автоматичното подравняване на Потребителска Координатна Система (UCS) с равнинни повърхности.
f7Грид (мрежа) / Grid displayПоказва и скрива грида (мрежата).
f8Орто / OrthoЗаключва движението на курсора само по хоризонтала и вертикала.
f9Прилепяне към мрежа / Grid snapОграничава движението на курсора само по предварително дефинирани интервали.
f10Полярно проследяване / Polar trackingНасочва курсора по предварително зададени ъгли.
f11Обектно проследяване / Object snap trackingНасочва курсора по хоризонтала или вертикала от точката на прилепяне към обект.
f12Динамично въвеждане / Dynamic inputПоказва разстояния и ъгли в близост до курсора и приема входящи параметри, използвате Tab между полетата.

Клавиш "f2" - Разширена история

Първото натискане показва разширената история. Второ натискане я скрива.

Разширена история

Клавиш "f3" - Прилепване към обект

Можете да разберете статуса на прилепянето по иконата в долния десен край на прозореца и по появяващите се зелени символи. За да изберете точката не нужно да придвижвате курсора върху нея. Когато се появи зелен символ кликвате и избраната точка ще там където се е появил зеления символ.

Прилепване към обект

Клавиш "f7" - Показва и скрива грида (мрежата).

Последователното натискане на "f7" показва и скрива мрежата.

Грид

Клавиш "f8" - Орто

При включване на функцията елементите които чертаете винаги ще се движат по хоризонтала или вертикала. Освен когато попаднат в зона за прилепяне ако "f3" е включено.

Орто

Клавиш "f9" - Прилепяне към мрежа

Последователното натискане на "f9" включва и изключва функцията.

Прилепяне към мрежа

От "Snap Settings" се настройва стъпката през която ще прескача курсора.

Настройки за прилепяне

Можете да избирате от два варианта:
- Grid Snap винаги ще започвате и свършвате чертането през определената стъпка.
- Polar Snap зададената стъпка ще се изпълнява само когато чертаете по хоризонтала и вертикала. Позволява свободно избиране на ъгъл и разстояние ако не е в близост до хоризонтала и вертикала.

Клавиш "f10" - Полярно проследяване

Последователното натискане на "f10" включва и изключва функцията. Функцията работи след начало на нова команда и избиране на базова точка.

Полярно проследяване

Можете да използвате някой от предварително дефинираните градуси. Или да си създадете свои използвайки "Tracking Settings".

Настройки полярно проследяване

Клавиш "f11" - Обектно проследяване

Последователното натискане на "f11" включва и изключва функцията.

Обектно проследяване

Клавиш "f12" - Динамично въвеждане

Последователното натискане на "f12" включва и изключва функцията. По подразбиране няма иконка която да показва статуса на тази функция. Може да се познае дали е включена по това, че когато започнете да въвеждате команда тя започва да се изписва под курсора. Или да покажете иконка показваща статуса, като кликнете последователно на Customization manu->Dynamic input в долния десен ъгъл.

Динамично въвеждане

Коментари

1000 Оставащи символи